Sliver.tv raises $9.8M to make eSports spectating less passive